Predstavljanje Skupštine građana

Predstavljanje Skupštine građana

Učešće građana u procesu kreiranja javnih politika predstavlja dugogodišnji izazov sa kojim se institucije u Crnoj Gori suočavaju bez adekvatnog rješenja. Kako je smisao javnih politika da daju odgovore na pitanja od opšteg interesa, od velike je važnosti aktivno...