SKUPŠTINA GRAĐANA/KI
TVOJ GLAS SE MORA ČUTI!

Skupština građana/ki okuplja grupu ljudi koji uče,
diskutuju i odlučuju o važnim pitanjima u našoj zajednici.