U Crnoj Gori je zastupljen fenomen koji se zove kriza reprezentativne demokratije.

Potrebni su novi forumi koji će ojačati vezu između građanki i građana i njihovih predstavnika.

Juče smo u Skupštini Glavnog grada predstavili moderan i savremen način učešća građana/ki u donošenju odluka, na lokalnom i državnom nivou.

Glavnom gradu smo ponudili da zajednički kreiramo zanimljiv forum, koji će omogućiti bolji kontakt sa izvršnim vlastima.

Želimo da izbjegnemo bilo kakvu politizaciju ove ideje i od partija samo tražimo da ove i slične inicijative podrže u kampanji, kao jedan od modela koji promoviše najbolji način komunikacije sa građanima.