SKUPŠTINA GRAĐANA/ki

TVOJ GLAS SE MORA ČUTI!

Skupština građana/ki okuplja grupu ljudi koji uče,
diskutuju i odlučuju o važnim pitanjima u našoj zajednici.

 

"

Šta je Skupština građana/ki?

Skupština građana/ki okuplja grupu ljudi, reprezentativnih demografskih karakteristika, koji uče, diskutuju i odlučuju o važnim pitanjima i predstavljaju tzv. mini javnost.

Skupština građana/ki ima za cilj da građanima/kama Glavnog grada omogući kvalitetniji pristup u procesu kreiranja javnih politika.

Naše prethodno iskustvo i iskustva razvijenih zemalja su pokazala da je ovaj metod uključivanja građana/ki veoma uspješan instrument njihove participacije, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou.

Ovom akcijom želimo da podstaknemo kreiranje foruma građana/ki, gdje oni mogu jasno iskazati svoje stavove i uticati na donošenje odluka važnih za njihov život!  

"

ZAŠTO SKUPŠTINA GRAĐANA/KI?

Učešće građana u procesu kreiranja javnih politika predstavlja dugogodišnji izazov sa kojim se institucije u Crnoj Gori suočavaju bez adekvatnog rješenja.  U našoj zemlji je zastupljen fenomen koji se zove kriza reprezentativne demokratije. Zato su nam potrebni novi forumi koji će ojačati vezu između građanki i građana i njihovih predstavnika.  U saradnji sa Glavnim gradom, tj. Skupštinom Glavnog grada, želimo da omogućimo građankama i građanima bolji pristup u donošenju najvažnijih odluka na lokalnom nivou. Mi smo na XXXII sjednici Skupštine Glavnog grada javno predstavili ovaj savremen i efektan način učešća građanki i građana.   

U poslednjih nekoliko godina, na evropskom nivou, parlamenti na centralnom i lokalnom nivou aktivno razvijaju nove modele građanske participacije. Skupština građana/ki se pokazala kao instrument koji daje najbolje rezultate. Pažljivo izabrani građani, kroz strukturiranu diskusiju, uz adekvatno informisanje o zadatoj temi od strane eksperata, donose odluke koje mogu pomoći donosiocima odluka u razumijevanju njihovih stavova o važnim temama.  

"

AKTUELNOSTI

Predstavnici građana da slušaju one koji su ih birali 

Predstavnici građana da slušaju one koji su ih birali 

Predstavnici koji su na izborima izabrani da zastupaju interese građana nedovoljno su otvoreni prema onima koji su ih na izborima birali i odluke najčešće donose bez konsultacije sa onima na osnovu čijih su glasova došli na funkciju. Ukratko – glas građana...

Predstavljanje Skupštine građana

Predstavljanje Skupštine građana

Učešće građana u procesu kreiranja javnih politika predstavlja dugogodišnji izazov sa kojim se institucije u Crnoj Gori suočavaju bez adekvatnog rješenja. Kako je smisao javnih politika da daju odgovore na pitanja od opšteg interesa, od velike je važnosti aktivno...

"

šta građani/ke preporučuju?

U Crnoj Gori, prva Skupština građana organizovana je u novembru 2021. godine na centralnom nivou, kada je grupa od 50 građana, izabranih po strogim metodološkim principima, diskutovala i kreirala preporuke na temu korupcije u javnom sektoru, sa posebnim osvrtom na zdravstveni sistem. Preporuke su predstavljene poslanicima u Skupštini Crne Gore na plenarnoj sjednici kojoj su prisustvovali i poslanici Evropskog parlamenta. 

 

Građanke i građani Podgorice će ove godine imati priliku da donosiocima odluka u Glavnom gradu predstave svoje ideje i preporuke za poboljšanje stanja u našoj zajednici. 

"